Osmanlıda Harem Hayatı

Paylaşın:

Lady Montagu, bir hanım dostunun, harem hayatı ve çok evlilik hakkında sorduğu soruya şöyle cevap verir.

“Evet Türkler de diğer Müslüman halklar gibi birden fazla kadın almayı tabii bulurlar. Ancak bu, yine de hoş karşılanmıyor. Bütün devlet büyükleri arasında sadece Defterdar Efendi’nin birkaç cariyesi var. Onlar da efendinin dairesinin bir tarafında oturuyorlar. Onlar bile birbirlerini görmüyorlar. Fakat diğer büyüklerin eşlerinin dudaklarında Defterdar Efendi’nin ismi geçtiğinde tiksinti ve nefret dolaşıyor. Hanımına acıyorlar. Herkesin çapkın nazarıyla baktığı bir kimse, Türk kadınlarının muhabbet ve hürmetini kaybetmiş demektir. Konakların hepsinde bir harem dairesi ve cariyeler var. Ancak bu cariyeler evin hanımına ait hizmetçiler. Evin erkeği, ömrü boyunca bunları yolda görse tanımaz. Ne kadar garip değil mi?..”

The Letters and Works of Lady Mary Wortley Montagu, London-1861

Paylaşın:

Sevebilirsin...