Pişmiş Kuş Nasıl Öttürülür? (1450)

Pişmiş Kuş Nasıl Öttürülür?

Kesilmiş ve pişirilmiş, şişteki veya tabaktaki bir tavuğu öttürmek için. Tavuğun boynunu tutun ve bir ucundan bağlayarak civa ve kükürtle yarıya kadar doldurun. Sonra öbür tarafını da gevşekçe bağlayın. Ötmesini istediğinizde, sadece boynunu veya bütün tavuğu ısıtın. Karışım ısındığında, tavuğun vücudundan kaçmaya çalışan hava, ses çıkaracaktır. Aynı şey, domuz yavrusuyla, kaz yavrusuyla veya diğer kuşlarla da yapılabilir. Eğer ses yeterince yüksek çıkmazsa, iki ucu daha sıkı bağlayın.”

The Vivendier (c. 1450)

Sevebilirsin...