Yüz Felci Nasıl Tedavi Edilir? (1420)

yuzfelci

“Lakve (Yüz Felci), iki çeneye gelen sinirlerin içinde tıkılıp, his ve hareket yollarını tutan kötü hılttan meydana gelir. Belirtisi, aniden yüzün bir tarafa eğilir, zevk hissi kaybolur, çiğneme bozulur, hasta nefesini üfürdüğünde, üfürük ağzın bir yanından çıkar ve göz yumulmaz olur.

Tedavisinde, felçlerde kullanılan ilçalar kullanılır. Ayrıca devamlı aynaya baktırmak ve karanlık ortamlarda bırakmamak gerektir. Bunlara ek olarak, kızgın ateşte ısıtılmış taşlar, içecek içine bırakılır, hasta meydana gelen buhara tutulur; aksırtıcı otlarla aksırtılır, buruna uygun ilaçlar damlatılır.”

Abdülvehhâb bin Yûsuf ibn-i Ahmed el Mârdânî, Kitâbu’l Müntehab Fî’t-Tıb (1420)

Sevebilirsin...