Heyamola

HeyamolaHeyamola kelimesi denizci tabiridir. Şans dilemeyi ifade eder. “Eyyâm ola” sözcüğünden gelir.

Yahya Efendi, Kanuni dönemi ilim ve fen adamlarındandır. Allah dostu olarak bilinir. Çırağan’ın hemen yukarısındaki dergahında ülkesi için “adam” yetiştirir.

Duası makbul bir zat olduğunu bilen civardaki balıkçılar, her sabah namazdan sonra dergahın önüne teknelerle yanaşırlar ve dua isterler.

O tarihte kıyılar henüz doldurulmadığından dergahın bahçesiyle deniz bitişiktir. Yahya Efendi setin kenarına kadar gelir ve denize açılacak olanlara dua eder. Balıkçıların yürekten haykırdıkları amin sözlerine kıyıya vuran dalgalar eşlik eder. Yahya Efendi duasını bitirdikten sonra eliyle denizi işaret ederek “Eyyam ola” diye uğurlar balıkçıları.

Bu uygulama Yahya Efendi vefat edene kadar sürer. O günden sonra balıkçılar birbirlerine hayır dua maksadıyla “Eyyam ola” diye hitap ederler. Bu deyim zamanla “Heyamola” olup çıkar.

Ahmet Sarbay, Geçmişe Mazi Derler – 2003

Sevebilirsin...