Etiketlendi: matematik

Battani

Dünyanın eğiminin 23 derece olarak hesaplayan ilk alim olan Muhammed bin Cabir bin Sinan (el Battani) belgeseli…

El Harezmi

Matematikte algoritmayı bulan, yerkürenin 1 derecelik meridyen uzunluğunu ilk olarak ölçen bilim adamı El Harezmi belgeseli…