Etiketlendi: tablo

Osmanlı Toplumunda Bayramlar

Devlet-i aliye içinde onlarca millet ve bir o kadar da inanç vardı. Sistem, Bizanstaki gibi asimile etmeye yönelik olmadığı için topluluklar kandi aralarında, inançlarını rahatça uygulayarak yaşıyorlardı. Hatta kendi aralarında kendi hukuklarını uygulamak Osmanlı...

“Ver de kurtul!”

Bir yönetim biçimidir “ver kurtul”. Tarih “Ver de kurtul!” diyenlerle doludur. Komşularımızın anayasalarında yazılı olanları verirsen kurtulursun. Hele Kıbrıs’ı verirsen bütün dertlerden kurtulursun. Makedonya, Osmanlı’dan kopup giderken; şair Eşref, padişah Abdülhamid’e şöyle der; “Gam...