Günlük Arşiv: Eylül 16, 2020

Sahibi yanlış bilinen keşifler

Bir kişinin yeni bir şey keşfetmesi kadar onurlu bir hareket yoktur. Yeter ki insanlara, hayvanlara hatta bütün çevreye faydalı olsun. Bazı insanlar da isteyerek veya tesadüfen yapılan çalışmalara ortak olurlar. Ne demek istediğimizi daha...

Bebek cinayetleri

Eskiden beri istenmeyen bir hamilelik durumunda ya doğumdan önce veya doğumdan sonra kurtulmanın yolları aranırdı. Henüz ana karnında bir kaç aylıkken düşürmek için türlü yöntemler denenirdi. Bunda başarılı olunamazsa doğum sırasında veya doğumdan sonra...

Newton’un başına balkabağı düşseydi

Isaac Newton aydınlanma çağında yaşamış, bilim tarihinin önemli bir kişisidir. Meşhur hikayedir; 1700 yılı başlarında meyve bahçesinde ağaç altında yatarken kafasına bir elma düşer. Yerçekimi yasasını bu şekilde eğlenceli bir yolla bulmuş olur. Ancak...

Balık, kent, şehir, gârâ

Balık, Göktürk harfleriyle yazılmış kitabelerde “şehir” anlamında kullanılan bir kelimedir. Orhun yazıtlarında “balıktakiler dağa çıkmış, dağdakiler de aşağı inmişti” şeklinde kullanılmıştır. Tonyukuk Kitâbesi’nde Çin’e yapılan akınlardan bahsedilirken yirmi üç Çin balığının tahrip edildiği anlatılır....

Yabancılardan medet umanlar!..

Osmanlının zayıflamaya başladığı dönemlerde ortaya çıkmış bir adet vardır. Siyaset meydanında başı derde giren soluğu dışarıda alır, yabancılara sığınır, onlardan medet umar. Mesela Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz döneminde gözü paşalıkta, vezirlikte olan kişiler Fransız,...

Tarih boyunca açlık ve kıtlık

İnsanoğlu, yeryüzünde yaşamaya başladığı ilk günden bugüne tek bir gaye için çabalamıştır. O da karnını doyurmaktır. Bütün gayretlerine rağmen zaman zaman yıllarca süren kıtlık ve açlıktan milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Sadece son 250 yıl...