Kategori: Araştırmalar

Avrupanın timsahlarına ne oldu?..

Zaman, pek çok canlının soylarının tükenmesine neden olmuştur. En kuvvetli hayvanlar bile yaşanan tabiat hadiseleri karşısında dayanamayıp ortadan kalkmışlar. Mesela dinozorlar, tarihin en kuvvetli canlıları olarak bilinir. Yaşadıkları dönemde dünyanın hakimiydiler. Neden olduğu bugün...

Herşeye ve herkese ceza

İnsanlık tarihi oldukça şenliklidir. Hele söz konusu hukuk olursa… Suçlu olan nadiren affedilse de cezasını çeker. Cezalar ise çeşit çeşittir. Her kültürde farklı bir uygulaması vardır. Mesela hırsızlık yapanın eli kesilir veya katrana bulanıp...

Geçmişten gelen mektuplar

Antik çağdan gelen notlara ve mektuplara baktığımızda o dönemin insanları ile günümüz insanlarının karakter olarak aynı olduğunu görürüz. Hırsları, beklentileri vs. hiç değişmemiştir. Taş tabletlerden papirüslere, kağıtlardan elektronik ortamda yazılan her mektup bunu yansıtır....

Zırh içinde savaşmak

Tarihte yaşananları daha iyi anlamanın bir yolu da empati yöntemini kullanmaktır. Sanki, o dönemde yaşıyormuşçasına, o dönemin şartlarını düşünmektir. Mesela bir an için elinizde, günümüzün haberleşme ve ulaşım araçlarının olmadığını hayal edelim. 50 km....

Yazı sanatının elsiz ve ayaksız ustaları

Aynı yıllarda yaşayan ama biri İstanbul’da diğeri Avrupada icra-i sanat eyleyen iki sanatkar vardı.  İsimleri Bîdestü Bîpâ Mehmed Efendi ve Nürnbergli Matthias Buchinger idi. İki sanatkarın ortak özelliği engelli olmalarıydı. Her ikisinin de elleri...

Yaşayan ölüler ordusu

Haçlılar Kudüs’e yerleştiklerinde sadece zulüm ve ölüm getirmemişler, Avrupa’da yaygın olan hastalıkları da getirmişlerdi. Bunlara arasında en yaygınları cinsel hastalıklar ve cüzzam idi. Cinsel hastalıkların kısmen iyileşme imkanı olsa da cüzzamdan kurtuluş yoktu. Bu...

En eski İstanbullu: Dikilitaş

Sultanahmet Meydanını süsleyen, eski çağlardan kalma üç sütun vardır. Biri Dikilitaş, diğer ikisi Burmalı (Yılanlı) Sütun ile Örme Sütun’dur. Doğu Roma imparatorları Roma şehri ile yarışmak üzere Konstantinepolis’te (İstanbul) imar faaliyetlerine girişmişler, devasa yapılar...

Kafkasya’nın zencileri

Abhazya, Kafkasya dağlarını yurt edinmiş insanların yaşadığı bir ülkedir. Tenleri beyazdır. Kullandıkları dil, alfabeleri etrafını çeviren milletlerden çok farklıdır. Bazı uzmanlar, Afrikalıların Kafkasya’ya binlerce yıl önce geldiğine inanıyor, kaynak olarak ta John Chrysostom ve...