Mavrikios’un Stratejisi

Paylaşın:

mavrikGeneralken imparator olan Bizanslı Mavrikios‘a (582-602) atfedilen askeri nasihatler, Strategikon of Maurice adıyla kitaplaştırıldı.

Bunlar sadece birer nasihat değil, dönemin generallerini ve ordularını mercek altına alan cümlelerdir.

Mavrikios dönemi, Doğu Roma’nın sürekli savaşta olduğu bir dönemdi. Doğuda Sasanilerle, batıda ise Slav, Lombard ve Avar topluluklarıyla savaşılıyordu.

Cephedeki komutanlara yaptığı nasihatler hayati önem taşıyordu.

Ancak bunu yaparken bir şeyleri hesaba katamamış olacak ki, nasihat ettiği generaller tarafından acı bir şekilde ailece öldürüldü.

Mavrikios’un strateji kitabındaki nasihatlerin bazıları şöyle;

 • Askerini, cesaretini hesaplamadan savaşa sokma.
 • Hile, baskın veya aç bırakmak gibi alternatifler dururken asla bir meydan savaşına kalkışma.
 • Kendi kuvvetlerini düşmanınkiyle kıyaslamadan savaşa girmenin sonu felakettir.
 • Generalin iyisi, kabiliyetlerini eline geçirdiği fırsatlara ve düşmanın niteliğine uygun şekilde kullanır.
 • Plan yaparken acele etme… Ama karar verdiğinde çabucak uygula…
 • Düşman esip gürleyen değil, iş bitirici komutandan korkar.
 • Akıllı bir general, savaş alanında hiçbir şeye kesin gözüyle bakmaz.
 • Lükse düşkün bir general bütün orduyu mahvedebilir.
 • Barış isteyen general savaşa hazır olmalıdır.
 • Bir general her zaman, ama özellikle savaş zamanında kendine hakim olmak zorundadır.
 • Bir generalin ağzından asla “Bunu beklemiyordum” diye bir söz çıkmamalıdır. Çıkarsa, “savaşı” kaybetmiş demektir!..
 • Akıllı bir general, düşmana karşı yapılan her harekette planlarını yaparken başarısızlık ve yenilgi ihtimalini de hesaba katar.
 • Düşmanın yılmaz değil, düzenbaz olanından korkulur. İlki, yaptıklarını gözlemez; diğerinin ise ne işler çevirdiğini kestirmek zordur.

Strategikon of Maurice (Bizans Kültüründe Strateji Sanatı), Flavius Maurice

Paylaşın:

Sevebilirsin...