Yük Katarları Hususunda

Paylaşın:

mavrikMavrikios’un Stratejisi’nin 5. kitabı, Yük Katarları Hususunda bilgiler içerir. İşte bu bilgilerden, dikkate değer bazıları:

Yük katarları, köleler ve çocuklarla birlikte, ileri taarruz üssü kurmak için gerekli malzemeleri ihtiva ettiklerinden; azami dikkatle düzenlenmelidirler. Ele geçirilmeleri halinde askerin morali bozulacağından, yük katarları savaş alanlarından uzak tutulmalıdırlar.

Yedek atlar, savaşın başlangıcında yük katarları ile birlikte tutulmalıdır. Çünkü ön safta onlara ihtiyaç yoktur ve savaşın kargaşasını arttırmaktan başka işe yaramazlar.

Yük katarının karargah bölgesi olarak, ana savaş mahallinden yaklaşık 30-50 mil kadar uzakta, su ve çimenin hazır bulunduğu, savunmaya müsait bir bölge seçilmelidir ve iki Banda ile korunmalıdır.

Karargahta, dört gün yetecek kadar yiyecek ve saman bulundurulmalıdır. Savunma kuvveti, ön saf ile yük katarı arasında iletişimin sağlanabilmesi için, tanınmış ve kabiliyetli adamları seçmelidir.

Savaş alanı ile yük katarı arasında, ön safa yakın olan bir ortanca karargah, kurulmalıdır. Kamp müstahkem olmalıdır ve kamptaki her bandon’a bir gün yetecek kadar yiyecek tedarik edilmiş olmalıdır.

Yolculuk sırasında, yük katarları, askerlerin yürüyüş hatlarından ayrı tutulmalıdır.

Düşman kuvvetleri mevcutsa, düşmanın zararından korunmak için yük katarı kervanın ortasında yer almalıdır.

Flavius Maurice, Strategikon of Maurice (Bizans Kültüründe Strateji Sanatı)

Paylaşın:

Sevebilirsin...