Kategori: Okuma Parçası

Namık Kemal’in Paris Macerası

1867-69 yılları arasında Paris’i dolaşmaya gelen Namık Kemal çok şaşırır. Şehirde gördüğü hiç bir şey anlatıldığı gibi değildir. Hıfzı Topuz’un “Vatanı Sattık bir Pula” adlı kitabında anlatıldığı kadarıyla ilk şaşırdıkları şey, bugünkü otobüslerin büyüklüğünde...

İhtiyar kayıkçı

Zamanın padişahı, bir kış günü halkın ne durumda olduğunu, neler yiyip içtiğini, ne ile meşgul olduklarını öğrenmek ve kendi gözleriyle görmek için, saraydan iki görevliyi yanına alır. Tebdil-i kıyâfetle, yani kılık kıyafetlerini değiştirerek İstanbul...

Nebbaş: Ölü soyucu

Mısır’da, tebasına yaşattıklarından dolayı pek hayırla yadedilmeyen Fâtımîler döneminde bir nebbaş (*) türer. Yeni defin yapılmış mezarları açıp ölülerin kefenlerini, mezarın içine konulan tahtaları, üzerinde bırakılan değerli şeyleri alıp götürmektedir. Cenaze sahipleri şikayetçi olsa...

Eksiklik bazen fazlalıktır

Oldukça yaygın olan bir motivasyon hikayesi vardır. Muhtemelen hayalidir ancak Beydeba hikayeleri gibi dünya literatürüne, hiç unutulmayacak öyküler arasına girmiştir. Geçmişe baktığımızda. verdiği mesajın sadece insanları değil, devletleri de ilgilendirdiğini görürüz. Japonya’da tek hayali...

Makedonyalı İskender’i uğurlarken

İskender (356-323) tarihin kaydettiği en ünlü imparatorlardandır. Tarihte aynı adı taşıyan hükümdarlardan ayrı tutmak için Büyük İskender veya Makedonyalı İskender diye de anılmaktadır. 16 yaşına kadar Aristo tarafından eğitildi. MÖ. 336’da babası II. Filip‘in...

Kestirme yoldan infaz

1810 yılı yazında güzelce bir kadın, öğleden sonra Eminönü Yemiş İskelesi‘nden Kandilli‘ye gitmek üzere, iki çifte bir Bostancı kayığına biner. Kadına karşı niyetleri bozulan iki kayıkçı, kaş göz işaretiyle anlaşıp kayığı akıntıya bırakıp açılırlar....

Tandır başında masal

Macar Doktor Ignace Kunos, bundan yaklaşık 130 yıl evvel, o devrin tanınmış ediplerinden Recaizade Ekrem ve Münif Paşa ile birlikte, bir Ramazan akşamı Şair Nigâr hanımın daveti üzerine iftara gider. Nigar hanım Müslüman bir...

Esrarengiz zehirlenme

Türkçe’de bir atasözü vardır: “Gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir” diye… Eski zamanlarda Avrupa’da yaşanmış bir “zehirlenme” vakasını bununla açıklamak mümkün olabilir mi?.. 1700’lü yıllarda Venedik‘te yaşandığı anlatılan bir hikayede yargıçları şaşırtan bir olaydan bahsedilmektedir....