Günlük Arşiv: Temmuz 15, 2021

Tandır başında masal

Macar Doktor Ignace Kunos, bundan yaklaşık 130 yıl evvel, o devrin tanınmış ediplerinden Recaizade Ekrem ve Münif Paşa ile birlikte, bir Ramazan akşamı Şair Nigâr hanımın daveti üzerine iftara gider. Nigar hanım Müslüman bir...

İstanbul semalarında kaybolan baloncu

İnsanoğlunun çok-çok eski devirlerden beridir kuşlar gibi uçabilmenin yollarını aradığı, bunun için de pek çok deneme yapıldığı da bilinmektedir. Yunan mitolojisinde İkarus, Gazneliler döneminde Nişaburlu Cevheri, Osmanlı döneminde 1600’lü yıllarda Hezarfen Ahmet Çelebi ve...