Şövalye Tarikatleri

Filistin’de kurulan Kudüs Krallığı’nın ilk yıllarında iki tarikatin yıldızı parlar. Bunlar Templier ve Hospitalier tarikatlarıdır.

“St. Jean Şövalyeleri” de denilen Hospitalier Tarikatı, kiliselerinin yanında hasta ve yaralı askerleri için bir hastane kurarlar. Kurucusu, “St. Jean Kilisesi” baş rahibi Gerard‘dır. Kısa zamanda Filistin’in değişik yörelerinde de şubeler açarlar. Buralarda tedavi gören şövalyelerin yaptıkları bağışlarla kısa zamanda zenginleşirler. 1291’de Akka’nın düşmesi üzerine Kıbrıs’a çekilirler. 1309’da buradan kovulunca Rodos’u ele geçirirler. Burada güçlü bir kale ve donanma kurarlar. 1522’de Osmanlıların Rodos’u ele geçirmesi üzerine bizzat İmparator Şarlken onlara Malta adasını bağışlar. En parlak yılları da burada geçmiştir. 1798’te Malta, Napolyon’un eline geçince tarikat merkezi Roma’ya taşınır.

Templier Tarikati ise, Hugues de Payens önderliğinde 8 – 9 şövalye tarafından oluşturulmuştur. Amaçları Kudüs’ü ziyaret edecek olan Hıristiyanları Müslümanların saldırısından korumaktır. Kudüs Kralı II. Baudoin‘in, eski Kudüs tapınağının yakınlarında verdiği yerde teşkilatlanan tarikat, Clairvauxlu St. Bernard‘ın propagandaları sayesinde gittikçe güçlenir. Tarikatin aşırı zenginleşmesi ve taraftarlarının çoğalması Avrupalı kralları tedirgin eder. Fransa Kralı IV. Philippe, onları dinzislik ve ahlaksızlıkla suçlar. Papa V. Clemens’in emriyle liderleri Jaques de Molay yakılarak idam edilir. Bu tarikat, bugün mason teşkilatının öncüsü olarak kabul edilir.

Geçmişe Mazi Derler, Ahmet Sarbay, İstanbul-2003

Sevebilirsin...