İşaret Dili İlk Ne Zaman Kullanıldı?

İşaret Dili

“Kastamonu’da kulağı ağır işiten bir şeyhin dergahına misafir olduk. Öğrenciler arasında biri, sorulan soruları parmağı ile kah havada, kah yerde dolaştırarak işaretle tarif ediyor, şeyh de bunları anlayarak cevaplıyordu. Bu şekilde kendisine ne anlatiımak isteniyorsa hepsini anlayabilmekteydi.”

İbn Batuta Seyahatnamesi (Seçmeler), shf. 60, İstanbul, 1993

Sevebilirsin...