Kuluçka Makinesi Ne Zaman Bulundu?

Kuluçka Makinesi

“Osmanlı vilayet merkezi Kahire’de, bir Türk işadamının kuluçka fırınları vardır. Yer altında yapılan bu fırınlar kerpiçtendir. Üzerlerinde bacalar vardır. Bunlar fazla olan ısının çıkması içindir.

Bir fırın binasında genellikle yirmi dört fırın bulunur. Bunlar 12’si bir tarafta 12’si diğer taraftadır. Her iki taraftaki 12 şer fırının altısı altta, altısı üsttedir. Bunlar, saman ve tezek yakılarak ısıtılır. Civcivlerin kabuklarını kırması 22. gün son bulur.

Mısır iklimi sıcak olduğu için kış mevsiminin 4. ayında bu işlem yapılmaktadır. Fırınların büyüklüklerine göre her birine ortalama 800 – 8.000 arası yumurta konulabilmektedir.

Avrupalılar, Türkiye’deki bu ilginç tavukçulukla rekabet edemediler. Floransa Dükası akıllılık edip Türkiye’den uzmanlar getirtti.”

Voyages au Levant; Corneille le Bruyn, II/64-70, La Haye-1732

Sevebilirsin...