Kategori: Portreler

El Batruci

Astronomi bilimini şekillendiren bilim adamı Cafer Nureddin el Batruci belgeseli…

El Cezeri

Sibernetik ve robot bilminin babası olarak kabul edilen Ebu’l İz bin İsmail el Cezeri belgeseli…

İbn-i Heysem

Buluşları kameranın keşfine yol açan alim Ebu Ali Hasen bin Heysem belgeseli…

Zehravi

Modern tıbbın babası olarak tanınan bilim adamı Ebu Kasım bin Abbas Zehravi belgeseli…

Battani

Dünyanın eğiminin 23 derece olarak hesaplayan ilk alim olan Muhammed bin Cabir bin Sinan (el Battani) belgeseli…

Sabit bin Kurra

Dünyanın çapını ilk olarak hesaplayan bilim adamı olan Sabit bin Kurra’nın belgeseli…

El Harezmi

Matematikte algoritmayı bulan, yerkürenin 1 derecelik meridyen uzunluğunu ilk olarak ölçen bilim adamı El Harezmi belgeseli…

Hüseyin Avni Paşa

Yaptığı askeri darbe ile kötü bir çığır açan Osmanlı Devlet adamıdır. Sultan Abdülaziz Han’ın saltanatında 15 Şubat 1874 – 26 Nisan 1875 tarihleri arasında sadrazamlık yapmıştır. II. Mahmut Han, 150 senedir devletin yaşadığı uyuşukluğu...