Gemiler Karadan Nasıl Yürüdü?

Paylaşın:

“İstanbul’un sadece kara yönündeki surlarından kuşatma yeterli tesiri sağlayamadığından Haliç yönünden de kuşatabilmek için Baltaoğlu Süleyman Bey yönetiminde, Sütlüce’nin arka tarafında tersaneler inşa edilip gemiler yapıldı. Karadan kaydırılarak suya indirildi.”

“Kuşatma günü sur içinde yaşananlara şahit olan Bizanslı tarihçiler bile bu olaydan gıptayla bahsederler. Melissenos, ‘muhteşem bir taktik, fevkalade bir manevra’ der. Kritovulos ise ‘Rumlar keder, telaş ve ızdırap içinde kaldı’ der.”

KAYNAKLAR

Tuhfetu’l Kibâr, Kâtip Çelebi, İstanbul-1329
Roger Crowley, 1453: The Holy War for Constantinople and the Clash of Islam and the West,
Hachette Books, New York-2006

Paylaşın:

Sevebilirsin...