Panzehir

Paylaşın:

Aslı Farsça pâdzehr (پادزهر) dir. Panzehir olarak Türkçeleşmiştir. “Zehre karşı kullanılan ve onun tesirini gideren ilaç” demektir.

Pâd Farsçada bir çok manalara geldiği gibi (bekçi, koruyucu) anlamlarına da gelmektedir.

Panzehirle aynı anlamı ifade eden “tiryâk” kelimesi de Grekçe “theriake” den Arapça yoluyla Türkçe’ye geçmiştir.

Paylaşın:

Sevebilirsin...