Her savaşta kafasından vurulan Rus generali

Paylaşın:

Prens Mihail İllarionoviç Golenişev-Kutuzov, Rusya Ordusu’nun başkumandanıydı. Napolyon‘un 1812 yılındaki Rusya Seferi’nde, “Rus ordusunu Napolyon’un elinde kurtaran general” olarak bilinir.

General Kutuzov’un gençliği

Onu asıl meşhur kılan, girdiği her savaşta kafasından vurulmuş olmasıdır. Her seferinde, hem de kafasından yaralanmasına rağmen hayatta kalmasını şans faktörüyle açıklayamayan ahali onu “Tanrı tarafından görevlendirilen” mistik biri olarak görmüştü.

Kutuzov, 1745 yılında Petersburg’ta doğdu. Rus ordusuna katıldığında 15-16 yaşlarındaydı.

İlk yaralanması 1770-1774 yılları arasında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşında oldu. Kırım’da Aluşta yakınlarında kafasından vuruldu. Sağ göz çukurunun üstünden giren mermi sinir ve kaslarda büyük hasar bıraktı. Artık sağ gözü şaşı bakıyor, göz kapağı keyfi olarak kapanıyordu. Dahası yorgunlukta ve parlak ışıkta gözü acıyordu. Buna rağmen görmeye devam etti.

Bu yaralanmanın bir başka kalıcı hasarı daha olmuştu, baş ağrısı, baş dönmesi ve denge problemi yüzünden dans edemiyordu. Bunu geçirdiği menenjit hastalığına bağlayan tarihçiler de olmuştur.

Bu yaralanmadan tam 14 yıl sonra yine Osmanlılarla yapılan savaşta ikinci kez kafasında vuruldu, hem de aynı yerden…

Rus ordusunun orantısız bir güçle kuşattığı Özi kalesinden atılan bir mermi yine sağ gözün üst çeperinden girmiş, önceki yaranın bir benzeri açılmıştı. Cephe gerisinde tedavisi sürerken Rus ordusu Özi kalesini ele geçirmiş ve içeride sağ kalan 25 bin insanı katletmişti. O zamanlar Rus karargahında bulunan Avusturyalı prens Charles de Lin, şunları yazmıştı: “Kutuzov dün kafasından ikinci defa kurşun yemesine rağmen hayatta kaldı. İnsan bu adamın olağanüstü bir şey için korunduğunu düşünmeden edemiyor.”
General Kutuzov yine hayatta kalmıştı ama sağ gözü artık görmez olmuştu.

1791 yılında korgeneral rütbesine yükseltilerek İstanbul büyükelçiliğine tayin edildi.

General Kutuzov’un ölümünü tasvir eden gravür

Kutuzov’u üçüncü kez kafasından vuran Türkler olmadı. 1812 yılında Moskova önlerine kadar gelen Napolyon‘la girişilen savaşta Rus ordusu yok olmanın eşiğine kadar gelmişti. Kutuzov, orduyu kurtarma manevraları sırasında yine kafasından vuruldu. Ancak mermi bu sefer yanağından girmiş ve kalıcı bir zarar vermemişti. Tedavisini o sırada düşman cephesinde bulunan Fransız askeri cerrah Jean Massot‘un yaptığı söylenir.

Savaştan hemen sonra Knez (Prens) rütbesi verilerek taltif edildi. Bir kaç ay sonra hastalandı. 1813 yılında hayatını kaybetti.

KAYNAKLAR
Borodino and the War of 1812,
Christopher Duffy, Publisher: Charles Scribner’s Sons, New York-1973
Great Military Leaders: A Bibliography with Vignettes, William Thomas Worthington, Publisher: Nova Science Pub Inc., London-2002

Paylaşın:

Sevebilirsin...