Balkanlarda Osmanlı İzleri Yok Ediliyor

Paylaşın:

Balkanlarda Osmanlı izleri yok ediliyor. İstanbul’da da Bizans izleri korunuyor.

Dr. Heath Lowry

BURSA (İHA) – Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Princeton Üniversitesi’nde Osmanlı ve Modern Türk tarihi araştırmalarıyla bilinen ünlü tarihçi Prof. Dr. Heath Lowry, Osmanlı’nın kalıcıyız mesajını vermek için Balkanlar’da yüzlerce köprü, han, cami, kervansaray yaptırdığını, ancak günümüzde bu eserlerin milliyetçi akımlar sebebiyle yerlerinde olmadığını, ancak İstanbul’da 550 yıldır duran Türklerin Bizans eserlerini muhafaza ettiğini söyledi.

Uludağ Üniversitesi’nde “Balkanlardaki İlk Osmanlı Faaliyetleri” konulu Türkçe bir konferans veren Prof. Dr. Lowry, son yıllarda Balkan ülkelerinde yaptığı araştırmalarda elde ettiği belgeleri anlattı.

Daha önce birçok defa araştırma yapmak üzere Bursa’ya geldiğini ve artık kendini Bursalı gibi hissettiğini belirten Prof. Dr. Lowry, Osmanlı’nın Anadolu’nun dörtte üçüne hakim olmadan Balkanlar’da zaten imparatorluk kurduğuna dikkat çekti. Bu durumu Osmanlı tarihi açısından çok önemli gördüğünü belirtenten Lowry, “Devletin temellerinin en önemli unsur olduğuna dikkat etmek lazım. Çünkü eğer benim ileri sürmeye çalıştığım tez doğruysa yani bu devletin temellerine de bakmak lazımsa o zaman bu temelleri Balkanlarda bulacağız. Osmanlılar 1326’da Bursa’yı alarak başladılar ama hemen sonra Balkanlar’a yayılmaya başladılar. Ben de bundan yola çıkarak, Meriç’ten Adriyatik denizine kadar araştırmaya karar verdim. Beş senede 12 kez Batı Trakya ve Doğu Makedonya’ya gittim. Gördüm ki, 1288’de Balıkesir’de doğan ve Vardar Yenice’de ölen Gazi Evrenos her yere kervansaray yaptırmış ve damgasını vurmuş. Şimdi ayakta kalan yapılardan ve onun aile şeceresinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bugün Bursa’da bile 17 ve 18. kuşaktan Evrenosoğulları yaşıyor. Onların dedeleri de mübadele sırasında aileye ait bazı belgeleri ve eşyaları Topkapı Sarayı Müzesine teslim etmişler. Şimdi ben bunları da araştıracağım” diye konuştu.

Osmanlıların gittikleri her yere hanlar, kervansaraylar, camiler gibi halka hizmet için tesisler yaparak, “Biz buraya geçici olarak gelmedik, kalıcıyız” şeklinde mesaj verdiklerini savunan Prof. Dr. Lowry, ne yazık ki o dönemden sonra Balkanlar’da çeşitli milliyetçilik akımları nedeniyle Osmanlı’nın bıraktığı izlerin birçok yerlerde silindiğini kaydetti. Lowry, “Bu da enteresan bir konu. Şimdi Türkiye’ye, İstanbul’a gelen turistler Bizans yapıtlarını görüyorlar, oysa İstanbul 550 yıldan beri Türklerin elinde, Türk şehri, ama bunların hepsini korumuşlar. Camiye çevirerek cami olarak korumuş ama korumuş. Kariye Camii, bir Ayasofya var örneğin… Maalesef Balkanlar’da bazı yerlerde böyle şey görmüyoruz. Osmanlıların Balkanlarda kurduğu şehirleri tesbit etmekte bile güçlük çekiyoruz, çünkü gerçekten fiziki kalıntıları dahi kalmamış” dedi.

1983-1993 yılları arasında Washington’da Türk Etütleri Enstitüsü’nü de kurmuş olan Prof. Dr. Heath Lowry, Trabzon Şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi, 15. Yüzyılda Osmanlı Gerçekleri: Ege’de Limni Adasındaki Hıristiyan Köylülerin Hayatı, Erken Dönem Osmanlı Devletinin Yapısı, Seyyahların Gözü ile Bursa adlı kitapları bulunuyor.

İHA – 02.02.2014, Pazar

Paylaşın:

Sevebilirsin...