“Kahraman Düşman, Rahat Uyu”

Paylaşın:

Abdurrahman Abdi Paşa

Macarlar, başkent Budapeşte’deki Budin Kalesi’nde defnedilen son Osmanlı valisi Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa’yı her ne kadar düşman olarak kabul etseler de kahramanlığını inkâr etmiyor. Bunun nedeni ise, düşmanıyla çarpışırken bile yerel halkı gözetmesi…

 

Başucundaki mezar taşının üzerinde “kahraman düşman” ibaresi yazıyor. Mezar taşı yazısının tamamında ise şunlar kayıtlı: “145 yıllık Türk egemenliğinin son Budin Valisi Abdurrahman Abdi Arnavut Paşa, bu yerin yakınında 1686 Eylül ayının 2. günü öğleden sonra 70 yaşında maktul düştü. Kahraman düşmandı, rahat uyusun!..”

Mezar taşındaki Osmanlı Türkçesi ibaresinde ise “Bûdîn vilâyeti son vâlîsi Vezîr Arnavud Abdurrahman Abdî Paşa 1686 senesi eylülünün ikisinde ba´de zuhr işbu mahal civârında şehîd olmuşdur. Rahmetullâhi aleyh” deniliyor.

Paşa’nın Budapeşte’deki kabri

Başkent Budapeşte’de Budin Kalesi’nde bulunan mezarın ziyaretçileri eksik olmuyor. Mezardan haberdar olanlar buraya uğramakta ve kahraman valinın ruhuna Fatiha okumaktadır.

Abdurrahman Abdi Paşa’nın emrindeki Osmanlı ordusu üç buçuk aylık kuşatma süresince, başını Avusturyalıların çektiği Alman, Macar ve Polonya ittifak ordularının art arda on sekiz taarruzunu püskürttü. Ön saflarda askerleriyle birlikte savaştı. Düşman kuvvetlerinin altı koldan saldırıya geçtiği 2 Eylül 1686’da 70 yaşındayken Beç Kapısı’nda şehit düştü.

Valilik yaptığı sırada yerel halk tarafından sevilen ve kuşatma sırasında zımmi diye adlandırdığı halkı çatışmalardan uzak tutmaya çalışan Paşa’nın vefatı bu insanları çok üzmüştü. Vefatından yıllar sonra şehir halkı mezarını düzenleyerek, üzerinde övücü sözler bulunan bir mezar taşı diktiler.

Türkiye Gazetesi – 03.09.2002, Salı

Paylaşın:

Sevebilirsin...