Tarihistory Blog

Yazı sanatının elsiz ve ayaksız ustaları

Aynı yıllarda yaşayan ama biri İstanbul’da diğeri Avrupada icra-i sanat eyleyen iki sanatkar vardı.  İsimleri Bîdestü Bîpâ Mehmed Efendi ve Nürnbergli Matthias Buchinger idi. İki sanatkarın ortak özelliği engelli olmalarıydı. Her ikisinin de elleri...

Yaşayan ölüler ordusu

Haçlılar Kudüs’e yerleştiklerinde sadece zulüm ve ölüm getirmemişler, Avrupa’da yaygın olan hastalıkları da getirmişlerdi. Bunlara arasında en yaygınları cinsel hastalıklar ve cüzzam idi. Cinsel hastalıkların kısmen iyileşme imkanı olsa da cüzzamdan kurtuluş yoktu. Bu...

Londra Canavarı

Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk olan İngiltere’de insanlık tarihine önemli katkılarda bulunan insanlar yetişmiştir. Aralarında büyük denizciler, bilim adamları, şairler ve yazarlar olduğu kadar nev-i şahsına münhasır katil ve manyaklar da bulunuyordu. İkinci...

Meçhul Türkün büyük keşfi

Tarih batıda ilim olarak kabul edilmez. Sanat olarak görülür. Edward Hallett Carr adındaki bir İngiliz diplomatın yazdığı What is History isimli kitabı okunduğunda, batının tarihi gerçekleri nasıl eğip büktüğünü görür, neden böyle yaptığınızı anlarsınız....

Harlem Cehennem Savaşçıları

Harlem Cehennem Savaşçıları, ABD ordusu tarafından I. Dünya Savaşı’nda kurulan “özel” bir alaydı. Aslında ırkçı ABD yasaları siyahların beyazlarla birlikte hizmet etmesini ve savaşmasını yasaklıyordu. Bunun için şöyle bir formül buldular. Bunları Fransız ordusunun...

Kendi keşfi ile ölenler

Bir şey keşfetmek, insanlara faydalı olduğu veya para ve şöhret kazandırdığı için sahiplerini memnun eder. Herkes bir şeyler keşfetmeyi yürekten ister. Ancak bazı keşiflerin, sahiplerinin canına mal olduğunu bilmez. Tarihte, keşfetmek uğruna sona eren...

İhtiyar kayıkçı

Zamanın padişahı, bir kış günü halkın ne durumda olduğunu, neler yiyip içtiğini, ne ile meşgul olduklarını öğrenmek ve kendi gözleriyle görmek için, saraydan iki görevliyi yanına alır. Tebdil-i kıyâfetle, yani kılık kıyafetlerini değiştirerek İstanbul...

Kırat nedir?..

Kırat, kütle birimi olarak, değerli taşların, elmasların ve incilerin kütlelerini ölçmek için kullanılan bir ölçüdür. Bir kırat 200 miligrama eşittir veya başka bir deyişle bir gram 5 karat’a eşittir Kırat kelimesi İngilizcede “carat” ilk...