Fatih’in Çocukluk Defteri

Paylaşın:

Fatih Sultan Mehmed Han‘a ait olan ve Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kütüphanesi‘nde bulunan defter, Topkapı arşivlerinde uzun süre bekletilmiştir.

Süheyl Ünver ve çalışması

Defter, 1940‘lara doğru Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver‘in dikkatini çeker. Süheyl Ünver kaynağı konusunda bir türlü emin olamadığı bu defteri uzun süre gözden geçirir. Defterin Fatih’in babası Sultan II. Murad Han dönemine ait olduğu kesindir. Kullanılan kağıtlar da dönemin İtalya’sında kullanılan kağıtlara benzemektedir.

Üstelik Hazine-i Humayun’a konacak kadar ve Sultan II. Abdülhamid‘in emriyle saray mücellithanesinde ciltlenip bakımı yapılacak kadar da önem gösterilmiştir.

Süheyl Ünver, 20 yıl emin olamadıktan sonra sonunda 1961 yılında bu defteri “Fatih’in Çocukluk Defteri” adlı bir çalışmasıyla ilan eder. Topkapı Sarayı arşivinde bulunan defter Fatih Sultan Mehmed’e dair bilinen en eski belgeleri de içermektedir.

Mürekkebin dağılmaması için özel bir karışımla sayfaları cilalanmış ve sonradan ciltlenmiş olan defter, 21,5 x 28,5 ebadında ve 180 sayfadır.

Defteri ilk II. Abdülhamid bulmuş ve ciltlettirip Yıldız Sarayı Kütüphanesi’ne koydurtmuştur. Oradan da Topkapı Sarayı Müzesi’ne geçmiştir.

Fatih’in çocukluk defterinde yer alan çizim ve yazılar

Fatih Sultan Mehmet’in değişik çizim ve yazılarının yer aldığı defterde, ileride kullanacağı tuğra üzerinde de çalıştığı göze çarpmaktadır. Bitirilen ya da yarım bırakılan çok sayıda tuğra müsveddesi, at başları, baykuş, kartal ve leylek çizimleri, çiçek motifleri, Türk ve Yunan alfabesi, ebced hesaplarında kullanılan karakterler ve Farsça beyitler yine defterde bulunmaktadır.

Fatih’in Çocukluk Defteri, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver, İstanbul-1961

Paylaşın:

Sevebilirsin...