Kategori: Okuma Parçası

Makedonyalı İskender’i uğurlarken

İskender (356-323) tarihin kaydettiği en ünlü imparatorlardandır. Tarihte aynı adı taşıyan hükümdarlardan ayrı tutmak için Büyük İskender veya Makedonyalı İskender diye de anılmaktadır. 16 yaşına kadar Aristo tarafından eğitildi. MÖ. 336’da babası II. Filip‘in...

Kestirme yoldan infaz

1810 yılı yazında güzelce bir kadın, öğleden sonra Eminönü Yemiş İskelesi‘nden Kandilli‘ye gitmek üzere, iki çifte bir Bostancı kayığına biner. Kadına karşı niyetleri bozulan iki kayıkçı, kaş göz işaretiyle anlaşıp kayığı akıntıya bırakıp açılırlar....

Tandır başında masal

Macar Doktor Ignace Kunos, bundan yaklaşık 130 yıl evvel, o devrin tanınmış ediplerinden Recaizade Ekrem ve Münif Paşa ile birlikte, bir Ramazan akşamı Şair Nigâr hanımın daveti üzerine iftara gider. Nigar hanım Müslüman bir...

Esrarengiz zehirlenme

Türkçe’de bir atasözü vardır: “Gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir” diye… Eski zamanlarda Avrupa’da yaşanmış bir “zehirlenme” vakasını bununla açıklamak mümkün olabilir mi?.. 1700’lü yıllarda Venedik‘te yaşandığı anlatılan bir hikayede yargıçları şaşırtan bir olaydan bahsedilmektedir....

Benzersiz bir ihanet

Cengiz‘in Ortaasyada başlattığı istila hareketleri, aradan yarım asır geçmesine rağmen torunu Hülâgû zamanında da devam ediyordu. Moğol ordusu Orta Asya steplerinden sonra İran coğrafyasını çiğnemiş, Irak topraklarında Bağdat’a yakın bir yerde konaklamışlardı. Bağdat, Abbasi...

Yabancılardan medet umanlar!..

Osmanlının zayıflamaya başladığı dönemlerde ortaya çıkmış bir adet vardır. Siyaset meydanında başı derde giren soluğu dışarıda alır, yabancılara sığınır, onlardan medet umar. Mesela Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz döneminde gözü paşalıkta, vezirlikte olan kişiler Fransız,...

Evde, atta, avratta uğur

Eskilerce üç şeyde; evde, atta, avratta “uğurluluk” veya “uğursuzluk” aranırdı. Bir erkeğin dünyada sahip olduğu bu üç önemli şey hakkında “hayırlısına” rast gelmenin önemi büyüktü. Bunu ele geçirmek için çabalar, uğursuzluğu önleyecek tedbirlere baş...

Kepkebi mismara dönüştüren kudret

Fatımi hükümdarı Müstansır‘ın veziri Bedr el Cemâlî aynı zamanda “emîr el cuyûş” yani ülkenin silahlı kuvvetlerinin başıydı. Aslen Ermeni bir köle iken küçük yaşta Suriye valisi Cemal el Devle tarafından satın alınıp gulam (kölemen)...