Tarihin En Kudretli Devleti Hangisidir?

Paylaşın:

tarihin en kudretli devleti“Bütün tarih boyunca Orta Doğu’yu, hem Balkanlar’ı, hem Arap ülkelerini içermek suretiyle birleştiren tek devlet, Osmanlı İmparatorluğudur. Pers, Roma, Arap imparatorlukları ve Britanya buna muvaffak olamadı. Arapça konuşan bütün kavimleri Osmanlı, tek çatı altında topladı. Sömürgeci Avrupa devletleri bu ülkeleri, daha iyi yönetecekleri iddiasıyla Osmanlı’dan aldılar. Ne İngiltere, ne Fransa, ne İtalya, ne Rusya Osmanlı’dan iyi yönetemedi ve Osmanlı dönemi ile mukayese edilemeyecek kısa egemenliklerinden sonra Balkanlar’ı ve Arap ülkelerini bir sürü devlete bölüştürerek çıktılar.”

The Ottoman State and Its Place in World History, Arnold Toynbee, Leiden, 1974, shf. 15

Paylaşın:

Sevebilirsin...