Kepkebi mismara dönüştüren kudret

Paylaşın:

Fatımi hükümdarı Müstansır‘ın veziri Bedr el Cemâlî aynı zamanda “emîr el cuyûş” yani ülkenin silahlı kuvvetlerinin başıydı. Aslen Ermeni bir köle iken küçük yaşta Suriye valisi Cemal el Devle tarafından satın alınıp gulam (kölemen) askeri olarak orduya kaydedilmişti. Üstün kabiliyeti sayesinde hızla yükselerek önce Akka valisi sonra da Fatımi ordusunun başkomutanı oldu. Rakiplerini bir bahane ile ortadan kaldırmakta üzerine yoktu. Kısa bir süre sonra devletin hükümdardan sonra gelen ismi oldu.

Birgün ordunun ihtiyaçlarını üreten, mesleğinde çok başarılı olan bir hırdavatçıyı ortadan kaldırmaya niyetlenir. Bir akşam üzeri adamın dükkanına giderek “yarına kadar bin askerime kepkeb üreteceksin” diye emir verir. Adam şaşırır; “Değil bin tane sabaha kadar 10 tane bile kepkep üretmek zor” diye hayıflanır. Bedr el Cemâlî aradığı fırsatı bulmuştur: “Ya sabaha kadar bin kepkebi üretirsin ya da kelleni keserim!..”

Yapılacak bir şey olmadığını gören hırdavatçı hanımıyla helalleşir. “Bu zalim herifin niyeti beni öldürtmek. Gün ola devran döne…” diyerek sabaha kadar Allah-ü Teâlâya niyaz edip yalvarır. Sabah olunca Bedr el Cemâlî’nin askerleri kapıyı çalar. Ancak istekleri kepkep değildir.

“Başkomutanımız dün gece öldü. Senden mismar almaya geldik” derler.

Bu hikaye ibret alınması için yüzyıllar boyu nesilden nesile nakledilir. Hikayeyi anlatanlar şu beyti ilave etmeyi ihmal etmezler.

Kebkeb-i mismâra tebdîl eden ol perverdigâr;
Lâne-i murg-i garîb-i kul bozar Allah yapar.

(Ayakkabı çivisini mismara dönüştüren O Rızık Vericidir.
Garip kuşun yuvasını kul bozar, Allah yapar.)

Kepkeb: Ayakkabı çivisi
Lâne: Yuva
Pervardigâr: Rızık verici, Yaradan
Mismâr: Tabut çivisi
Murg: Kuş

Olur böyle vakalar, Ahmet Sarbay

Paylaşın:

Sevebilirsin...