TARİHİN TARİHİ'NDE EN SON

Evde, atta, avratta uğur

Eskilerce üç şeyde; evde, atta, avratta “uğurluluk” veya “uğursuzluk” aranırdı. Bir erkeğin dünyada sahip olduğu bu üç önemli şey hakkında “hayırlısına” rast gelmenin önemi büyüktü. Bunu ele geçirmek için çabalar, uğursuzluğu önleyecek tedbirlere baş...

Kocakarı soğuğu

Kışın sonlarındaki sayılı günlere verilen ad. Şubat’ın son Çarşamba sabahından Mart’ın ilk Çarşamba akşamına kadar sekiz günlük bir zaman dilimini kaplamaktadır. Kocakarı soğuğu tabiri arapça Berdü’l acûz terkibinin birebir tercümesidir. Ancak her ne kadar...

Robinson Crusoe gerçekten yaşamış!..

Daniel Defoe’nun kaleme aldığı Robinson Crusoe’nun ada macerasını hepimiz okumuşuzdur. Hikâyedeki diğer karakter Cuma, nedense okuyanlara hep daha sevimli gelmiştir. Boğulmak üzereyken bir adaya tesadüfen ayak basması, tesadüfen gemiden bir yığın malzeme alabilmesi ve...

Moğolları kim durdurdu?..

Moğol İmparatorluğu, insanlık tarihinin en büyük devletidir. Bu büyüklük sadece sınırlarının genişliğinden kaynaklanmaktadır. Çin Denizi’nden Ege Denizi’ne kadar olan muazzam coğrafyayı sel suları gibi ezip geçmelerine rağmen bir anda parlayıp bir anda sönmüşlerdir. Kuruluş...

Masalların kıvrık burunlu ayakkabıları

Dikkat etmişsinizdir, doğu hikayelerinde mesela Alaaddin’in Sihirli Lambası veya 1001 Gece masallarında yer alan karakterlerin ayakkabıları hep kıvrık ve sivri burunludur. Peki gerçekte böyle midir veya bu tür ayakkabıları kimler neden giyerlerdi?.. Bu soruları...

Yeraltında sekiz katlı şehirler

Yıllarca Türkiye’de çalışmış gazeteci David Hotham “The Turks” adıyla yayınladığı kitabında Anadoluyu tanıtırken tarih boyunca onlarca millete ev sahipliği yaptığını hepsini de bünyesinde erittiğini söyler. Bunların çok azını bilebilmekteyiz. Geriye doğru saydığımızda Romalılar, Frigler,...

Denizde isyan

23 Ocak 1961 pazartesi sabahı Karaib denizinde “20 yüzyılın en büyük korsanlığı” yaşanıyordu. Portekiz bandıralı lüks Santa Maria yolcu gemisinde bir isyan çıkmış, 20-30 kadar silâhlı adam Venezuella’dan Florida’ya doğru yol alan geminin idaresini...

Panzehir

Aslı Farsça pâdzehr (پادزهر) dir. Panzehir olarak Türkçeleşmiştir. “Zehre karşı kullanılan ve onun tesirini gideren ilaç” demektir. Pâd Farsçada bir çok manalara geldiği gibi (bekçi, koruyucu) anlamlarına da gelmektedir. Panzehirle aynı anlamı ifade eden...