Themata

Themata (Yunanca: θέματα; tekili θέμα, thema) Bizans İmparatorluğunun ana bölgesel yönetimleriydi. 7. yüzyıl ortalarında, Bizans topraklarının bir bölümünün Müslümanlarca fethedilmesinin ardından kurulan bu bölgesel yönetimler, daha önce kullanılan, Büyük Konstantin ve Diocletianus’un kurdukları taşra sisteminin yerini aldılar.

Temelde, ilk Themalar, Doğu Roma İmparatorluğu’nun saha ordularının karargah bölgeleri baz alınarak oluşturuldular. İsimleri de, bölgedeki askeri birliklerin isimlerine göre seçildi. Thema sistemi, eski themaların bölünmesi ve yeni toprak kazanımları sonucunda yeni themalar oluşturulmasıyla birlikte, 9. ve 10. yüzyıllarda doruk noktasına ulaştı. Sistem, 11. ve 12. yüzyıllarda belirgin değişikliklere uğradı. Ancak İmparatorluğun sonlarına kadar bölgesel ve finansal sınır olarak kullanımını sürdürdü.

Warfare, state and society in the Byzantine world, 565-1204, John Haldon, Londra-1999
The Byzantine Wars, John Haldon, The History Press-2008
Byzantium and Its Army, 284-1081, Warren Treadgold, Stanford University-1995
Byzantine civilisation, Steven Runciman, London-1933

Sevebilirsin...