Günlük Arşiv: Mart 2, 2023

Aşık oyunu

Aşık, koyunların arka ayaklarından alınan küre şeklinde kemiğe denir. Araplar “ka’b”, Doğu Roma’lılar “astragal” derlerdi. Latince’de ise “talus” olarak isimlendirilirdi. Dört yüzü de farklı olduğu için hemen tüm dünyada, Roma, Pers ve Arap yarımadasında...

Kafkasya’nın zencileri

Abhazya, Kafkasya dağlarını yurt edinmiş insanların yaşadığı bir ülkedir. Tenleri beyazdır. Kullandıkları dil, alfabeleri etrafını çeviren milletlerden çok farklıdır. Bazı uzmanlar, Afrikalıların Kafkasya’ya binlerce yıl önce geldiğine inanıyor, kaynak olarak ta John Chrysostom ve...