TARİHİN TARİHİ'NDE EN SON

Ebla’nın keşfini politikaya alet etmek

Ebla, bugünkü Suriye topraklarında bir zamanların en zengin ticaret devletiydi. Mısır ve Babil imparatorluklarıyla eşdeğer görülüyordu. Özellikle MÖ 2400-2250 yılları arasında en güçlü dönemini yaşamışlardı. Ebla, 2250 yıllarında Akad kralı Karam-Sin tarafından istila edilir....

Tandır başında masal

Macar Doktor Ignace Kunos, bundan yaklaşık 130 yıl evvel, o devrin tanınmış ediplerinden Recaizade Ekrem ve Münif Paşa ile birlikte, bir Ramazan akşamı Şair Nigâr hanımın daveti üzerine iftara gider. Nigar hanım Müslüman bir...

İstanbul semalarında kaybolan baloncu

İnsanoğlunun çok-çok eski devirlerden beridir kuşlar gibi uçabilmenin yollarını aradığı, bunun için de pek çok deneme yapıldığı da bilinmektedir. Yunan mitolojisinde İkarus, Gazneliler döneminde Nişaburlu Cevheri, Osmanlı döneminde 1600’lü yıllarda Hezarfen Ahmet Çelebi ve...

3 Kıta, 7 İklim (7 Deniz)

Osmanlının gücünün ulaştığı yerleri anlatmak için kullanılan kalıplaşmış bir cümle vardır; 3 kıta 7 iklim diye… 3 kıta denildiğinde Asya, Avrupa ve Afrika anlaşılmaktadır. Peki 7 iklimle ne anlatılmak istenmiştir?.. Müslüman coğrafyacılar 600’lü yıllardan...

Sfenks’in burnunu kim kırdı?..

İnsanoğlu iki surat ifadesine anlam verememiştir. İlki Mona Lisa diğeri Sfenks‘tir. Leonardo da Vinci, Mona Lisa’yı çizerken kime baktıysa ve neler düşündüyse ortaya öyle bir eser koyar ki insanların kafaları allak bullak olur. Yüzyıllardır...

Papazın yardımı

1962 yılında Venezuela’da yaşanan isyanda, keskin nişancı ateşiyle yaralanan bir asker donanma papazı Luis Padilla’dan yardım ister. Fotoğrafı çeken Hector Rondon Lovera’dır. Venezuela gazetesi “La Republica” için çalışmaktadır. Fotoğraf yılın Dünya Basın Fotoğrafı’nı ve...

Tandır sefası

Alt tarafı geniş, ağzı dar olarak kırmızı çamurdan yapılan ve pişmeden bir çukura gömülen bir çeşit fırına tandır denir. Arapça “tennur” kelimesinin türkçeleşmiş halidir. İçinde tezek ve çalı çırpı yakılarak ekmek pişirilir. Anadoluda hala...

Çırağan Sarayı nasıl yakıldı?..

Beşiktaş ve Ortaköy arasında bir sahil sarayı olan Çırağan Sarayı 1871’de Sultan Abdülaziz tarafından Mimar Serkis Balyan’a yaptırılmıştı. Taş, mermer ve ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini içerisinde barındıran bu yapının 4 milyon altına mal...